מערכת תכנית "ראשית"

 

ב

ג

ד

ה

8:30-10:00

הרב חיים וינרב –  תפילה בעידן המודרני.

 

 

חדר 14

 

הרב רשי טויטו – דעות זרמים ופולומוסים ביהדות.

 

חדר 111

הרב ד"ר אמיר משיח – תולדות ההגות היהודית.

 

 

חדר 14

10:00-11:30

 

הרב ישראל סמט – לומדים תלמוד.

 

 

חדר 14

הרב ישראל סמט – לכל שבוע הפרשה שלו.

 

חדר 14

 

11:40-13:00

 

12:00-13:30

ד"ר צוריאל ראשי – מעגל השנה

קורס משותף לסטודנטים וסטודנטיות.

 

חדר 110

הרב שלמה שפרזוגיות ומשפחה – זכויות, מחוייבות, אהבה וחסד

 

חדר 13

 

14:00-15:30

ד"ר מאיר רוטסי' א: מודעות עצמית ומוסר באגדות חז"ל.

סי' ב: סוגיות בהגות ציונית דתית.

קורס משותף לסטודנטים וסטודנטיות.

 

חדר 110

 

עמיאל קינן – תנ"ך: עם ישראל בתקופת הנחלת הארץ והשופטים.

 

 

 

חדר 14

 

16:00-17:30

 

 

 

 

השיעורים לתכנית התואר השני יתקיימו בימי רביעי:

 

16:30 הרב ישראל סמט, סוגיות בתלמוד.

18:15 ד"ר מירב טובול כהנא, המשפחה בהלכה.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp