מערכת שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים תשע"ז

המערכת אינה סופית וייתכנו שינויים

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

תורת הרב קוק – עי"ן אי"ה

הרב יעקב אריאל

(08:30) חדר 15

 

פירוש הספורנו על התורה

הרב נחמיה טיילור

(09:00) חדר 108

 

י"ג עיקרי אמונה של הרמב"ם

הרב שלמה פיק

(9:00) חדר 13

(לא סופי)

10-12

 

 

חסידות והלכה

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

(10:15) חדר 108

 

 

12-14

 

 

רבני פרובנס

הרב שלמה פיק

(11:30) חדר 108

תהילים

הרב דוד בגנו

(11:45) חדר 15

 

14-16

 

 

על פוזיטיביזם בהלכה ובכלל

הרב ד"ר מיכאל אברהם

והרב שבתי א' הכהן רפפורט

חדר 15 (14:00)

 

 

 

 

 

בית מדרש ערב

 

18:00-19:00

קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

 

20:00-20:30

סוגיות בכיבוד הורים

הרב עופר שוורץ

 

 

 

19:00-20:00

יחסי הממון בין הבעל והאישה

גמרא מסכת "כתובות"

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

 

21:00-22:00

מצוות השבת אבידה

 

הרב עופר שוורץ

 

 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp