מסלולי לימוד

המסלול הישיבתי - 22 ש"ש

מלגת שכר לימוד ומלגת קיום

תלמיד בתוכנית זו זכאי למלגת שכר לימוד של עד 90% משכר הלימוד השנתי שלו לאותה שנה. תלמיד בתוכנית זו זכאי גם למלגת קיום חודשית לפי קריטריונים של משרד החינוך.

פטורים

לימודים במשך שנתיים בתוכנית זו מזכים את התלמיד בפטור מלא מלימודי יסוד ביהדות, פטור משני קורסים כלליים ופטור מהבחינה במושגי יסוד ביהדות. לימודים במשך שנה אחת בתוכנית מזכים את התלמיד בפטור ממחצית מלימודי היסוד ביהדות ופטור מקורס כללי אחד.

מסלול 14 / 16 ש"ש

מלגת שכר לימוד

תלמיד בתוכנית זו זכאי למלגת שכר לימוד של עד 90% משכר הלימוד השנתי שלו לאותה שנה אם הוא לומד 16 ש"ש ועד 80% אם הוא לומד 14 ש"ש.

פטורים

לימודים במשך שנתיים בתוכנית זו מזכים את התלמיד בפטור מלא מלימודי יסוד ביהדות, פטור משני קורסים כלליים ופטור מהבחינה במושגי יסוד ביהדות. לימודים במשך שנה אחת בתוכנית מזכים את התלמיד בפטור ממחצית מלימודי היסוד ביהדות ופטור מקורס כללי אחד.


מסלול "למד כפי יכולתך"

תוכנית זו מיועד לתלמידים שמערכת השעות שלהם באוניברסיטה אינה מאפשרת להם ללמוד בבית המדרש באחת מהתוכנית המלאות. מערכת השעות בתוכנית זו נקבעת בתיאום עם הר"מ האחראי על התוכנית. מינימום שעות הלימוד בתוכנית זו – 7 ש"ש קבועות.

מלגת שכר לימוד

תלמיד בתוכנית זו זכאי למלגת שכר לימוד של עד 50% משכר הלימוד השנתי שלו לאותה שנה. ניתן להוסיף על שעות אלו שעות נוספות שעליהן תתווסף מלגה בהתאם.מסלול העתודאים ודחויי השירות הצבאי

מסלול זה מיועד לתלמידים צעירים מן העתודה האקדמית, או כאלה ששירותם נדחה לצורך השלמת התואר הראשון. התלמידים ילמדו בקבוצות קטנות, מונחות על ידי תלמידים ותיקים בבית המדרש, בהנחייתו של הרב טבסקי שליט"א. התלמידים במסלול זה יוכלו להשתתף באחת התוכניות המכון המוצעות.

התלמידים יזכו במלגות בהתאם לתכנית הלימודים שלהם בבית המדרש.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp